Välkommen till

Sjöberga Samfällighetsförening

Kalender 2022

 

Styrelsemöte: 19 februari (flyttat från 5 februari)

Styrelsemöte: 23 april

Årsmöte: 21 maj

Aktivitetsdag: 18 juni

Midsommarfirande: 24 juni

Aktivitetsdag: 16 juli

Sjöbergamästerskapet i Boule: 23 juli